February 11, 2021 První 💾 semestr pryč: Seminář k diplomové práci

February 11, 2021 První 💾 semestr pryč: Výzvy

February 11, 2021 První 💾 semestr pryč: Design služeb, rozhraní a interakcí & výzkum

February 11, 2021 První 💾 semestr pryč: literatura, knihovní procesy a trh

February 11, 2021 První 💾 semestr pryč: Úvod do jazyka SQL

February 11, 2021 Co mě přivedlo na KISK?